Trạng Thái:

Bỏ phiếu là miễn phí. Bỏ phiếu bằng tài khoản cơ bản.

Kết nối với Ví MetaMask

Nhận một tài khoản flaru miễn phí, nó đi kèm với một địa chỉ ethereum. Nâng cấp lên thành viên bằng cách giữ flaru coin trong tài khoản của bạn. Điều này sẽ ẩn quảng cáo và cho phép tìm kiếm các trang web bị chặn.

Tạo Tài Khoản Mới

Tìm hiểu cách định cấu hình đăng nhập thành viên ẩn danh.

Tư cách thành viên

Khám phá những lợi ích của tư cách thành viên Flaru.

Mua Flaru Coin

Trở thành thành viên bằng cách nắm giữ flaru coin và xác thực bằng MetaMask.

Trang web bị cấm

Xem những trang web bạn có thể tìm kiếm với tư cách thành viên.

Đăng xuất

Ngắt kết nối khỏi Chế độ thành viên

Cả thiết bị di động và máy tính để bàn

Phần mềm kết nối của chúng tôi hỗ trợ tất cả các thiết bị của bạn.

Di động Máy Tính để Bàn

v0.6.3 tài khoản - SSL - © 2016-2024 Flaru